January 17, 2018, Filed under Capitol Bulletin

National Bible Week

 

Theme: Ang Biblia ang Sandigan ng Matuwid na Pamumuno at Pamumuhal

Verse Reference: Mga Kawikaan 29:2; Marcos 10:42-44

 

 

Leave a Reply

 

 

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Monthly Archives